Croeso i Wefan Bro Dinbych

Gweinidog: Y Parchedig Ddr. Andras Iago

Eitemau o ddiddordeb
 • ASTUDIAETH FEIBLAIDD

  Bydd Astudiaeth Feiblaidd bob pythefnos ar ddydd  Mercher yn Festri Trefnant am 1:30 y.p.
  Tachwedd 7fed a Tachwedd 21ain y mis hwn.


 • Tachwedd 9fed

  Cinio'r Fro yn Festri y Capel Mawr am 12:00


 • Tachwedd 16eg a Tachwedd 30ain

  Clwb Ieuenctid Bro Dinbych yn Festri Llandyrnog 0 7 - 8:30 y,h,Dyffryn Clwyd

DyffrynClwyd3.jpg

Yma yn Nyffryn Clwyd fe geir capeli bywiog dan ofalaeth y Parchedig Ddr. Andras Iago.
Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i'n gwasanaethau. Cofiwch daro i mewn os ydych yn ymweld a Dyffryn Clwyd. Mae manylion eich gwasanaethau yn Cadwyn Bro (Cliciwch ar y botwm ar y chwith)
Community Web Kit provided free by BT